Медии и социални мрежи

България е отличник в индекса „Жени, бизнес и законодателство“

01/03/2019

В рамките на днешния форум „Жени, бизнес и законодателство 2019“, организиран в партньорство със Съвета на жените в бизнеса в България, главният изпълнителен директор на Световната банка Кристалина Георгиева обобщи, че България е сред първенците по права на жените на пазара на труда.
Докладът „Жени бизнес и законодателство 2019: десетилетие на реформи“ цели постигане на равни възможности между половете и изследва данни от 10 години назад от икономическите решения на жените по време на целия им трудов път.
От максималните 100 точки спрямо индекса „Жени, бизнес и законодателство“, България има 93,75, което я поставя наравно с държави като Унгария, Литва и Полша.