Казуси

Инвестиции в земеделска земя

Пикът на бързите печалби от инвестиции в земеделска земя премина. През последните няколко години се наблюдава умерено покачване на цените в някои региони на страната. Влагането на пари в този актив винаги е смислено начинание. Този тип инвестиция има едно голямо педимство – той носи доход на собственика си под формата на рента или от директното обработване на земята. Този факт, в комбинация с покачването цената на земята, доведе до развитието й като инвестиционна алтернатива на депозитите.

Земеделската земя се превърна в популярна възможност за инвестиции още през миналото десетилетие. Тогава започнаха дейност няколко акционерни дружества със специална инвестиционна цел, познати със своя акроним АДСИЦ. Тези дружества купуват земя, която след това отдават на различни земеделски производители за обработване срещу годишна рента. Печалбите им се формират от получаваните годишни парични потоци и от продадената земя, като те са задължени по закон да разпределят годишната си печалба под формата на дивиденти. Дружествата продават земята на по-висока цена в сравнение с тази, за която са я закупили, а нейното поскъпване им позволи да се превърнат в един от най-печелившите сектори на фондовата борса в България.

В момента АДСИЦ са най-нискорисковата инвестиционна алтернатива. Те носят висок дивидент (между 5 и 10 % годишно). Капиталите им са вложени в земя, която запазва своята стойност и в дългосрочен план ще продължава да расте. Дивидентите се разпределят в средата на годината, след като се проведат общите събрания на акционерите. Цената на акциите обаче се повишава преди това. Най-добрият период за тяхното притежаване е през първата половина на годината.

АДСИЦ акумулираха капитали за стотици милиони лева, които инвестираха в покупка на земи и съдействаха за окрупняване на парцелите. Дружествата със специална инвестиционна цел разполагат с много имоти в различни региони на страната и различна категория. По този начин може да се избегне рискът при покупката на отделни по-малки парцели и в същото време да се постигне далеч по-бърза възможност за продажба, когато парите са необходими.

 

Коментари

Добави Коментар