Казуси

Специфики при прилагането на последните промени в ЗДДФЛ – Липса на публични задължения, за ползване на данъчни облекчения

С промените в Закона за данъците върху доходите на физически лица ( ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г.) се въвежда ново, задължително условие при ползване на данъчни облекчения от физически лица.

Изискването, заложено в чл. 23, ал. 2 от ЗДДФЛ, налага данъчните облекчения да се ползват, в случай че данъчно задълженото физическо лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ.  Вследствие на тази промяна, от данъчните облекчения по ЗДДФЛ няма да могат да се възползват физически лица със задължения към държавата. Изискването в ЗДДФЛ е валидно и при ползване на отстъпка от данъка за довнасяне при подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ.

От горепосоченото следва, че физическите лица могат да ползват данъчни облекчения, когато към датата на подаване на годишната декларация нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. В случай на установени задължения към държавата, първо те трябва да бъдат погасени и след това да се подаде отново годишната декларация. ( При възможност се подава коригираща декларация).

Ако не са установени задължения и лицето отговаря на другите законови изисквания, може да се ползва годишния размер на съответните данъчни облекчения.

Данъчните облекчения по ЗДДФЛ, за които се прилага новото изискване, са:

Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност;

Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане;

Данъчно облекчение за лични вноски и осигурителен стаж при пенсиониране;

Данъчно облекчение за дарения;

Данъчно облекчение за млади семейства;

Данъчно облекчение за деца;

Данъчно облекчение за деца с увреждания;

Данъчно облекчение за извършени безкасови плащания.

 

 

Коментари

Добави Коментар