Казуси

 • Застраховка на земеделски култури – период и начин на сключване. Застрахователна сума, застрахователна премия

  Пролетта на 2017 г. отново донесе температурни предизвикателства за ранните насаждения. Продължилите повече от обичайното зимни студове нанесоха сериозни щети на овощните градини в различни региони на България. Засегнати бяха най-вече насажденията с череши, но също и тези с кайсии, вишни, ябълки и сливи. Земеделските производители са зависими от климатичните условия и природните аномалии в районите на обработваемите земи. Вероятно е...

  Прочети повече
 • Промени в ЗУТ, уреждащи статута на местата за паркиране

  Малко преди края на календарната 2015 г. в „Държавен вестник“ бе обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Основната цел на извършените промени е да се преодолеят възникналите неясноти и различни тълкувания при прилагането на закона. Измененията се отнасят най-вече до определяне статута на местата за паркиране. Въведено е правило за осигуряване на паркоместа в...

  Прочети повече
 • Данъчна практика относно реквизитите на пътните листа по реда на ЗКПО

  Данъчна и съдебна практика е използването на превозните средства за фирмени цели да се доказва с пътни листа или пътна книжка. С въвеждането на новия данък по чл. 204, ал. 1, т. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) върху разходите в натура, рязко се увеличи интереса към писането на пътни листа. Интересът е от страна на фирми, които искат да докажат, че...

  Прочети повече
 • Доходност и държавни ценни книжа

  В края на януари големи институционални инвеститори изявиха желание да закупят държавни ценни книжа (ДЦК) на стойност над 200 млн. лв. Правителството обаче им продаде за 50 млн. лв., тъй като такава сума бе предвидило предварително. Търсенето на ДЦК от страна на банки и фондове не бива да буди изненада – Министерството на финансите не бе правило аукцион от 8 месеца....

  Прочети повече
 • Закупуване на ДЦК. Налагане на данък върху капиталовата печалба

  Директно участие и покупка на ДЦК от физическо лице може да се осъществи през повечето банки и инвестиционни посредници. Поради големите обеми на търговия с ДЦК, посредниците изискват за включване в пазара поне 50 или 100 хил. валутни единици (левове, евро, долари), а често и повече. Средният размер на сделка варира между 500 хил. и 3 млн. валутни единици, като в...

  Прочети повече