Казуси

 • Несъответствие между сроковете за съхранение на счетоводна информация

  Разминаването между сроковете за съхранение на счетоводна информация по реда на Закона за счетоводството и ДОПК създава известни неудобства. Несъответствието е породено от различните срокове за съхранение на счетоводната информация, тъй като счетоводният закон е по-кратък, в сравнение с този по реда на ДОПК. Това оказва негативно влияние върху съответното предприятие при защитаване на неговите интереси в хода на данъчното...

  Прочети повече
 • Инвестиции в земеделска земя

  Пикът на бързите печалби от инвестиции в земеделска земя премина. През последните няколко години се наблюдава умерено покачване на цените в някои региони на страната. Влагането на пари в този актив винаги е смислено начинание. Този тип инвестиция има едно голямо педимство – той носи доход на собственика си под формата на рента или от директното обработване на земята. Този...

  Прочети повече
 • Схема за предоставяне на държавна финансова помощ за застраховка на земеделски култури

  От няколко години производителите, отглеждащи плодове, зеленчуци, етеричномаслени култури и тютюн, получават финансова помощ за сключване на застраховка. Схемата за предоставяне на финансова помощ има за цел да насърчи малките и средни предприятия в областта на растениевъдството за доброволно застраховане на селскостопанска продукция срещу неблагоприятни метеорологични условия (градушка, наводнение, буря и др.). Държавен фонд „Земеделие” предоставя помощ под формата на...

  Прочети повече
 • Застраховка на земеделски култури – период и начин на сключване. Застрахователна сума, застрахователна премия

  Пролетта на 2017 г. отново донесе температурни предизвикателства за ранните насаждения. Продължилите повече от обичайното зимни студове нанесоха сериозни щети на овощните градини в различни региони на България. Засегнати бяха най-вече насажденията с череши, но също и тези с кайсии, вишни, ябълки и сливи. Земеделските производители са зависими от климатичните условия и природните аномалии в районите на обработваемите земи. Вероятно е...

  Прочети повече
 • Доходност и държавни ценни книжа

  В края на януари големи институционални инвеститори изявиха желание да закупят държавни ценни книжа (ДЦК) на стойност над 200 млн. лв. Правителството обаче им продаде за 50 млн. лв., тъй като такава сума бе предвидило предварително. Търсенето на ДЦК от страна на банки и фондове не бива да буди изненада – Министерството на финансите не бе правило аукцион от 8 месеца....

  Прочети повече