Други бизнес услуги

Други бизнес услуги

Други Бизнес Услуги

Административни и секретариатски услуги

 • фирмена регистрация;
 • предоставяне на фирмен адрес;
 • поддържане на телефонен номер, водене на кореспонденция, преводи, прием и обслужване на партньори на клиенти и др.

 Услуги, свързани с регистрацията на Акредитиран Представител

 • изготвяне на всички изисквани документи за регистрация на Акредитиран Представител в България (ДДС агент) съгласно Закона за ДДС и Правилника за неговото приложение;
 • осъществяване на процедурите, необходими за регистрацията на Акредитиран Представител в България (ДДС агент) в съответните данъчни служби;
 • консултации.

Услуги, свързани с регистрацията на Акредитиран Представител

 • Първоначална регистрация в Търговски регистър или Регистър Булстат при Агенцията по вписванията;
 • Подаване на Годишни финансови отчети в Търговски регистър при Агенция по вписванията
 • Получаване и представяне на документи от офиса на клиента
 • Посредничество при избор на служба по трудова медицина
 • Посрещане на гости, организиране на пребиваването на гости на клиента
 • Предоставяне на офиси под наем