Управление на персонала

Управление на персонала

Човешки ресурси

Аркон Консулт ООД е регистрирана като Администратор в Комисията за защита на личните данни и един от основните принципи, чрез които градим доверието на нашите клиенти, е спазването на пълна конфидециалност при работата с лични данни.

Ще Ви бъдем полезни в:

 • Изготвяне на месечни ведомости за заплати;
 • Подготовка на болнични и представяне в Националния осигурителен институт (НОИ);
 • Изготвяне на трудови договори и деклариране пред Национална агенция по приходите (НАП);
 • Изготвяне на договори за управление и контрол;
 • Изготвяне на декларации за осигурените лица и представяне в НАП;
 • Изготвяне на декларации за внесени осигуровки данъци и представяне в НАП;
 • Изработване на месечни справки по критерии, зададени от клиента;
 • Консултации и съвети относно законодателството по социално и здравно осигуряване и данък върху доходите на физически лица (ДДФЛ);
 • Изготвяне на длъжностни характеристики;
 • Изготвяне на документи, отразяващи отработеното време и периодите на законоустановени отпуски на персонала;
 • Изготвяне на документи за прекратяване на трудовите взаимоотношения с персонала;
 • Изготвяне на служебни бележки и пълен набор удостоверения за работниците и служителите в компанията на клиента;
 • Администриране на граждански договори;
 • Представителство пред органите по социално осигуряване при ревизии и проверки;

Допълнителни услуги:

 • При искане от страна на клиента- участие в търсене и подбор на персонал
 • Изготвяне или участие в съставяне на проекти и документи по програми за заетост към Агенция по заетостта към Министерство на труда и социалните грижи.

Нашата компания цени Вашия труд и използва различни подходи за работа като отчитаме спецификите на всеки един бизнес. При сключване на договор за абонаментно финансово-счетоводно обслужване, ние ще Ви предложим представителство и защита пред държавната администрация (НАП, НОИ, НСИ, Инспекция по труда, Общини), в интерес на фирмата.