Услуги

Вие можете да изберете пакет от прелаганите услуги, в зависимост от спецификата на дейността на дружеството, което представлявате.

 • обработка на текущи счетоводни документи
 • изготвяне и деклариране на справки-декларации в Национална агенция за приходите
 • защита и представителство пред НАП, НОИ, НЗОК, както и следене на нормативни срокове за данъци и декларации
 • изготвяне на отчети, справки и всякакви платежни документи за разплащания с контрагенти и бюджета
 • годишно счетоводно приключване
 • Счетоводство

  Счетоводство

  Сигурно разбирате, че професионалните счетоводни услуги могат значително да спомогнат за успеха на бизнеса ви.

  В днешно време счетоводството често се описва като „езикът на бизнеса“, тъй като е средството за представяне и анализиране на отчетна финансова информация за активите, пасивите, капитала, приходите и разходите, паричните потоци в едно дружество, като предоставя съществена информация за взимането на решения от страна на мениджмънта и собствениците за неговото стратегическо развитие. Счетоводните услуги са ключов компонент на успешния...

  Прочети повече
 • Юридически и данъчни консултации

  Юридически и данъчни консултации

  Договорно-правна дейност, консултации, административно-правно обслужване. При нас ще получите задълбочено и високо професионално проучване на казуса ви, което гарантира избягването на еднопосочен или некомпетентен резултат.

  Преди повече от две десетилетия застрахователните агенти оцениха предимствата на глобалната мрежа. Те предоставиха възможност на потребителите да сравняват офертите, които им се предлагат и да изберат най-подходящата за тях застраховка. Застрахователните компании бързо разбраха, че използвайки интернет, те могат да съкратят разходите си и да предлагат по-евтини продукти на клиентите си. С помощта на интернет изборът на продукт и изплащането...

  Прочети повече
 • Финансови консултации

  Финансови консултации

  Ако фирмата ви извършва дейност на територията на ЕС и от там получава фактури с начислено ДДС, съгласно промените в нормативната база от 01.2010 г.,

  За успешното стартиране и развитие, всеки един бизнес се нуждае от внимателно проучване на пазара, икономически анализ и концепция, финансова стратегия, данъчни ефекти, правилен подбор на критериите за ефективност. Използването на информация само и единствено от финансовите отчети на компаниите за изчисляване на счетоводни и финансови показатели е недостатъчно в днешната динамична бизнес среда, неправилното разчитане на показателите, неточните прогнози...

  Прочети повече
 • Управление на персонала

  Управление на персонала

  Основно начало в трудовото право е възмездността на труда – всеки труд следва да бъде заплатен. Съгласно чл. 242 от КТ положеният труд по трудово правоотношение е възмезден.

  Аркон Консулт ООД е регистрирана като Администратор в Комисията за защита на личните данни и един от основните принципи, чрез които градим доверието на нашите клиенти, е спазването на пълна конфидециалност при работата с лични данни. Ще Ви бъдем полезни в: Изготвяне на месечни ведомости за заплати; Подготовка на болнични и представяне в Националния осигурителен институт (НОИ); Изготвяне на трудови договори и деклариране пред...

  Прочети повече
 • Бизнес услуги

  Бизнес услуги

  Преводачески услуги, консултации, представителство, посредничество и др.

  Преводачески услуги: устен превод, писмен превод, заверка, легализация на документи в министерства, посолства; заклети преводачи; консекутивен и симултанен превод; апостил /Apostille/ - Министерство на образованието – дипломи и др. документи за образователен ценз, Министерство на правосъдието за свидетелство за съдимост - пълномощни, декларации и др. съдебни и юридически документи, Консулски отдел на Министерство на външните работи - за всички други документи. Легализация на превода...

  Прочети повече