Медии и социални мрежи

Жените лидери на утрешния ден. Сп. Мениджър

04/11/2019

Интервю с Венета Димитрова – „Жената е“. 33 лидерски портрета . Специално издание на сп. Мениджър.

Magazine_Manager